SENUKAI - Leidinys Nr.28 (2018 10 11 - 2018 11 05)