SENUKAI - Leidinys Nr.19 (2019 07 11 - 2019 08 05)